ร้านค้า

จำหน่ายผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง เครื่องเขิน เครื่องเงิน งานแกะสลัก

ร้านอาหาร

อาหาร เครื่องดื่ม

ร้านกาแฟ

จำหน่ายกาแฟสด อราบิก้า (Arabica) พร้อมมีเมล็ดกาแฟคั่วและต้นพันธุ์ อราบิก้า (Arabica) แท้ จำหน่าย

ร้านของฝาก

เป็นสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือของแต่ละพื้นที่ทางภาคเหนือ

บริการรถเช่า

มีทุกประเภท เช่น รถเก๋ง รถตู้ รถบัสปรับอากาศ ฯลฯ

บริการจองห้องพัก

ติดต่อสอบถาม

แพคเกจโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม