แอร์สปอร์ตฟาร์ม
เกี่ยวกับเรา
image
image
image

แอร์สปอร์ตฟาร์มตั้งอยู่ที่ ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

อาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านในชุมชนคือ การทำนา ทำสวน ทอผ้า

เป็นชุมชนชาวไตยองแล มีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านภาษา การแต่งกาย มีวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ มีช่างฝีมือ มีศาสนาที่โดดเด่น

และได้มีสนามบินเล็กเชียงใหม่แอร์สปอร์ตตั้งอยู่ในตำบลบวกค้าง รวมทั้งมีธรรมชาติสวยงามด้านการเกษตรทำนา

image
image
image