เชียงใหม่แอร์สปอร์ตฟาร์ม ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ เชียงใหม่แอร์สปอร์ตฟาร์ม ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้นการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนะธรรมประเพณี นอกเหนือจากงานลอยกระทงแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่นงานแสดง แสง สี เสียง ลอยกระทง เพื่อเป็นสัญลักษณ์การขอขมาพระแม่คงคา แขวนโคม ปล่อยโคมลอย และ มีการแสดงฟ้อนรำล้านนาของชุมชนชาวไตยยอง