เชียงใหม่แอร์สปอร์ตฟาร์ม จัดงาน Chiangmai Airshow Jet RC

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ เชียงใหม่แอร์สปอร์ตฟาร์ม ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่นายกสมาคมการบินภาคเหนือได้จัดงาน Chiangmai Airshow Jet RC เป็นงานแสดงโชว์เครื่องบิน Jet RC เครื่องบินวิทยุบังคับด้วยไฟฟ้า และ น้ำมัน นำมาแสดงมากกว่า 40 ลำ ราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักล้าน งาน Jet RC จัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน และ สร้างแหล่งท่องเที่ยวแบบแปลกใหม่โดยใช้การบินเป็นสื่อส่งเสริมสาธารณประโยชน์