เชียงใหม่แอร์สปอร์ตฟาร์ม จัดงานมหกรรมเชียงใหม่แอร์โชว์ 2020 ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามบินเชียงใหม่แอร์สปอร์ตตำบลบวกค้าง อำเภอ สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดงานมหกรรมเชียงใหม่แอร์โชว์ 2020 ครั้งที่ 1 โดยมีนาย คมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมี นายอำเภอสันกำแพงกล่าวต้อนรับ
และนายกสมาคมการบินภาคเหนือกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โดยการจัดงานครั้งนี้มีองค์กรภาครัฐและเอกชนมาร่วมงานเป็นเกรียติในพิธีเปิดอย่างมากมาย เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ หัวหน้าชุมชน ตำบลบวกค้าง เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สายการบิน สมาคมการบิน บริษัทการบิน และ การออกร้านค้าชุมชน รวมทั้งสินค้า OTOP เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังฤดูการท่องเที่ยว สร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาด้านการบิน และ ท่องเที่ยวเชิงอากาศยานต่อไป