เชียงใหม่แอร์สปอร์ตฟาร์มมีโอกาสต้อนรับคณะจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เชียงใหม่ Air Sport farm มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูนโดยมีคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาเข้าชมเกษตรฟาร์มโดยเฉพาะพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดตอบโจทย์ได้จริงมีการ
สาทิตการใช้งานให้แก่นักศึกษาและได้ชมแผนผังการทำงานของแผงโซลาเซลล์รวมถึงส่วนประกอบของพลังงานแสงอาทิตย์และยังได้ชมอากาศยานซึ่งใช้พลังงานลมจากใบพัดในการบินอีกด้วยเชียงใหม่ Air Sport farm ยินดีต้อนรับทัวร์สัมมนา ศึกษาดูงาน
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 093 – 6929638
Facebook – Chiang Mai Airsport Farm